Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles

Domingo, Andreu (2014): Catalunya al mirall de la immigració. Demografia i identitat nacional.

Barcelona: L’Avenç. Sèrie Assaig, 384 págs.

ISBN: 978-84-88839-81-7

Más información en: http://www.lavenc.cat/


El llibre analitza el discurs sobre la immigració i la identitat nacional a Catalunya des dels anys 1930 fins a l’actualitat. La primera part ofereix una visió sintètica de l’evolució del fenomen migratori des de principis de segle xx fins l’any 2013. La segona part, “Els discursos sobre la immigració a Catalunya”, es desenvolupa de forma cronològica, des de l’obra de J.A. Vandellós als anys trenta fins a l’actualitat, passant pel franquisme, amb les aportacions de Jordi Pujol i Francesc Candel, i la Transició democràtica, però posa l’èmfasi tant en el boom migratori que es va produir a la primera década del nou segle, com en les conseqüències de la crisi actual, des del seu inici l’any 2008. A la tercera part s’aborden tres temes centrals que conformen els discursos sobre la immigració: el paper de la memòria històrica en la percepció de la immigració internacional; la por a la desnaturalització; i la construcció d’un discurs autobiogràfic sobre la immigració que exemplificarà l’efecte mirall al qual al·ludeix el títol. Per acabar, s’especula sobre l’imaginari social bastit a partir dels principals discursos sobre la immigració i la identitat nacional a Catalunya

Búsqueda