Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles

Nel·lo, O. (coord.) (2014): Evolució de la segregació urbana a Catalunya, 2001-2012.

Nel·lo, Oriol (coord.) (2014):

Evolució de la segregació urbana a Catalunya, 2001-2012. Vol. 1: Presentació i resultats preliminars.

Bellatera, Institut de Govern i Polítiques Públiques. 40 págs.

 Consulta del texto completo


Aquest informe presenta l’enfocament i principals resultats d’una anàlisi sobre l’evolució de la segregació urbana a Catalunya en els primers anys dels segle XXI, en el marc d’una recerca més general sobre Segregació Urbana i innovació Social que pretén copsar els impactes i reaccions davant la crisi econòmica en els barris i zones urbanes vulnerables del país.

Búsqueda