Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles

Societat Catalana de Geografia (2014): Nomenclátor que comprende las poblaciones... de España (1860). Edició de la informació referida a les terres de parla catalana.

Edició i estudi introductori de J. Burgueño.

Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 190 p. + CD.

ISBN 9788499652153


El Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc., de las cuarenta y nueve províncias de España, elaborat l’any 1860 i publicat per la Junta General de Estadística, és una obra de més de 4.500 pàgines, editada en cinc volums, que conté la relació de noms de lloc més extensa mai publicada referida al conjunt de l’Estat. Pel que fa a Catalunya, aquesta estadística recull més de 27.000 noms de lloc. L’interès històric, geogràfic i lingüístic que té, i el fet que es tracta d’una obra pràcticament introbable, ha portat la Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC, a compilar en un disc compacte el miler de pàgines que fan referència a les terres de llengua catalana.

Aquesta edició es completa amb un ampli estudi introductori, a càrrec de Jesús Burgueño, que justifica detalladament la significació i importància del nomenclàtor del 1860, explica com es va gestar i analitza el poblament de Catalunya a mitjan segle XIX. L’obra inclou també una cartografia detallada del poblament, agrupat i dispers, de la Catalunya de l’any 1860

Búsqueda